شما که این کتاب را می گشایید، یکی از اعضای شورا اسلامی روستا و یا بخش در محل زندگی خود می باشید که درصدد هستید نقش مؤثری در حوزه کاری خود داشته باشید. مهم نیست که عضو شورای یک روستای کوچک هستید یا شورای یک بخش بزرگ، بار اولی است که تجربه حضور در شورا را کسب کرده اید یا اینکه چندمین تجربه حضور شما به عنوان یکی از اعضای شورا است. عضو عادی شورا هستید یا اینکه عضو هیئت رئیسه شورا، اما دریافته اید که امروزه آشنایی با قوانین شورا، آیین نامه ها، دستورالعملها، شرح وظایف و اختیارات آن چه اندازه پیچیدگی یافته و توانایی شما به عنوان یکی از اعضای آن برای موفقیت در انجام وظایف خود چه اندازه اهمیت دارد. موضوع این هم نیست که چقدر تجربه دارید. تنها این را می دانید که اطلاعات و توانایی شما در انجام وظایف محوله در شورا و پایبندی به سوگندی که در روز آغاز به کار شورا ادا کردید، باید همواره رو به فزونی و پیشرفت باشد.

هدف این کتاب همین موضوع است. پرسشها نمایانگر اطلاعاتی است که برای بهترین بودن در جایگاهی که در آن هستید، به آن نیاز دارید. من افزون بر هفت سال به عنوان کارشناس امور شوراها در فرمانداری شهرستان رشت کار کرده و با توجه به علاقه ای که به مبحث شوراها خصوصاً در حوزه روستایی داشتم، تحقیقات و مطالعات بسیاری در این رابطه انجام دادم که حاصل آن جلب اعتماد اعضای شورای اسلامی روستاها در طول این سالها به عنوان یک کارشناس و مشاور در خصوص مسائل شورا بود .

در این کتاب سعی شده است مطرح ترین پرسشها به همراه پاسخ های مستند آن، با هدف یاری شما در انجام هر چه بهتر نقش خود به عنوان یک عضو شورا، فراهم آورده شود. کتاب را به دو شیوه می توانید مورد استفاده قرار دهید. می توانید آن را مثل هر کتاب آموزشی دیگری بخوانید، اطلاعات تازه کسب کنید و بر دانش کنونی خود بیفزایید، یا از آن به عنوان مرجعی در زمان بروز مشکلات کاری استفاده نمایید. محتوی و سر فصلها دقیقاً به همان ترتیبی که در ذهن بوده ارائه شده است. هر عنوان به گونه ای شفاف تعریف شده تا بدون نیاز به جستجوی صفحه به صفحه برای یافتن پاسخ خود، در یافتن آنچه می خواهید، به شما کمک کند.

به هر شیوه ای که کتاب را مورد استفاده قرار دهید، محتوای آن، شما را در دست یافتن به آنچه که می خواستید و کاستن از فشار روانی مربوط به چگونگی انجام شرح وظایف و اختیارات و برخورد منطقی با مشکلات پیش رو در شورا و ایجاد ارتباط بهتر با سایر اعضا، یاری خواهد داد. علاوه بر این، به شما کمک می کند تا مهارتها، تواناییها و دانشی را که به عنوان یکی از اعضای شورا از شما انتظار می رود، نشان دهید و از نظر حرفه ای رشد کنید.

این کتاب را در کِشو، روی میز و در قفسه خود داشته باشید، و ببینید که روند کاری شما در جلسات شورا آسان تر شده و هر انچه را که مربوط به شورا، وظایف و اختیارات آن می خواهید بدانید، در دستان شما است.

منبع : آموزش شورای اسلامی روستاها |سخنی با شما
برچسب ها : شورا ,کتاب ,انجام ,وظایف ,اعضای ,شورا، ,اعضای شورا ,استفاده قرار ,مورد استفاده ,انجام وظایف ,تجربه حضور